Näktergalens Kärlek
av Timberlake Wertenbaker
Regi och svensk översättning: Johan Bernander
Scenografi och kostym: Calle von Gegerfelt
Kostym och rekvisita: Mari Petersson
Mask: Iris Svalander
Ljussättning: Edit Farkas
Scenmästare, turnéledare: Urban Arnberg
Regiassistent, Tsp: Liene Strante
Producent: Barbro Gramém
Fotograf: Urban Jörén
I rollerna: Mette Marqvardsen (Philomele och Juno). Carlos Müller Villanueva (Tereus och Itys). Jonna Arb (Iris, Helena, Amman och Tjänarinnan). Jianu Iancu (Andre soldaten, Kung Pandion och Kaptenen). Vineta Lyxell (Echo, Hero och Niobe). Lars Otterstedt (Förste soldaten, Hippolytos och Theseus) och Gunilla Westin-Wallin (Procne, Aphrodite och Fedra)
Premiär på Nordanåteatern i Skellefteå,vintern 2000
Ursprung och Myt
Sofokles (497-406 f.Kr) levde i det antika Grekland Och anses ha skrivit cirka 120 skådespelare. Av dem Finns bara sju bevarade i sin helhet. Av tragedin Tereus, som var Sofokles version av dem mytologiska Berättelsen om Procne, Philomele och Tereus, återstår Bara fragment, några enstaka rader. Med utgångspunkt I dessa rader har Timberlake Wertenbaker skrivit Näktergalens Kärlek.

Tyst, antikt och aktuellt "För en icke-teckenspråkskunnig person som jag gick budskapet ändå fram. Mycket tack vare Jonna Arbs talade partier, men mest genom skådespelarnas utmärkta gestaltningsförmåga. Sista ordet i pjäsen var metamorfos och det är ett imponerande förvandlingsnummer ensemblen genomför. I synnerhet gör Mette Marqvardsen förvandlingen av Philomele med bravur. Gunilla Westin-Wallin gör en stolt, sårbar och mogen Procne och Tereus gestaltas av Carlos Müller Villanuevas med soldatens strama kyla och den andligt svages bräcklighet"

Norra Skåne 2001-02-15

" likhet med drömmar är myter produkter av den mänskliga fantasin. Även om dessa fantasin har sitt ursprung i den ma- teriella världen och antas vara historiska , blir de som drömmar: berättelser om människornas djupaste förhoppningar, önskningar och rädslor, slumrande möjligheter och konflikter, om den mänskliga viljan. Det innebär att varje myt, avsiktligt eller inte, är psykologiskt symbolisk. Dess berättelser och bilder skall därför inte tolkas bokstavligt utan som metaforer. I den folkliga historiens mardröm, där lokala mytiska bilder Inte tolkas som metaforer utan som fakta, har våldsamma Strider rasat mellan grupper med motsatta uppfattningar om De metaforiska symbolerna"

Joseph Campbell, The inner Reachar Of Outer Space: Metaphor as Myth and as Religion.

"En myt ger möjlighet att skapa mening i en meningslös värld Myter är berättelsemönster som ger mening åt vår existens"Rollo May.

"Syftet med orden är att ge människor kunskap om sådant som inte kan uttryckas med ord" Isaac Pennington, Letters.

 
Timberlake Wertenbaker, uppvuxen i Baskien, verksam i England. Dramatiker som fått ett tiotal pjäser till exempel New Anatomies, The Grace of Mary Traverse, Our country´s good uppförda på bland Annat Royal Court och Royal Shakespeare Company. Även verksam som översättare. I Sverige har ett par av hennes pjäser, Bland annat Näktergalens Kärlek, framförts på Radioteatern. Det är första gången pjäsen framförs professionellt på scenen i Sverige.

back to start page