Stormen "NU" efter William Shakespeare

 

Regi: Tom Fjordefalk  
Scenografi: Ulla Kassius  
Teknik samordning:Tommy Beije
Ljus: Peter Eriksson  
Mask:  Malin Bergquist
Rekvisita:  Mia Andersson & Kari Thunberg
Måleri: Stina von Gerber  
Kostymföreståndare: Elisabet Thomson
Foto: Urban Jörén  
I rollerna: Jianu Iancu, Kicki Bramberg, Carlos Müller Villanueva, Mette Marqvardsen, Lars Otterstedt, Vineta Lyxell & Gunilla Westin-Wallin.
 
Premiär på Dramaten Sibylla, hösten 1994

 

När Prospero först kommit till ön, hade han funnit den bebodd af ett ohyggligt ungt vidunder vid namn Caliban, sonen till elak häxa, som förvisats dit från sitt eget land. Prospero befriade vid ankomst Ariel och tog honom i sin egen tjänst. Och af medlidande med den unge Caliban försökte han i början att genom vänlighet tämja hans vilda natur. Men alla hans bemödanden voro fruktlösa. Caliban hatade allt godt och lönade Pros- pero vänlighet med illvilja och onda gärnin- gar. Prospero fann, att mildhet icke tjenade någonting till och att det enda sätt, hvarpå man kunde hålla Caliban i styr, var att behandlar honom med barsk stränghet. Därför hatade Caliban sin husbonde och längtade ständigt att få kräfva ut hämnd på honom. Bland dem, som räddats från konungens fartyg, voro två oförbätterliga odågor - Trincula, en gyckelmakare och Stephana, en drucken munskänk. Caliban träffade händelsevis på dem och bad genast att få bli deras.

 

back to start page