Jag är skådespelare. Jag blev skådespelare efter en uttagning på Teaterhögskolan. Uttagningen gick ut på att jag och andra ansökande fick gå igenom tre tester och efter den tredje blev jag då invald till utbildningen av en jury. Detta var 1992.

1993 påbörjades utbildningen och den varade i tre och ett halvt år.


Jag är döv och teckenspråk, och jag använder mig i huvudsaken det svenska teckenspråk. Teckenspråk är inte internationellt och det beror på de utvecklats utifrån de talade språken. Utöver det svenska teckenspråk är jag kunnig i det franska, spanska, chilenska och det amerikanska. Övriga teckenspråk behärskar jag inte. Som teckenspråkig är min uppgift att översätta skriven text det visuella.


Det mexikanska teckenpråk fick jag lära mig under en teaterfestival som jag var inbjuden till en gång för länge sedan. Publiken där ingen kunskap om något amerikanskt eller internationell teckensrpåk och då var det bara att ta sedan dit man kommer. Jag hade två dagar på mig att lära innan min föreställning. Då färesläsningen var slut var det en döv kvinna från TV som frågade hur jag lyckades lära mig det mexikanska teckenspråk på två dagar. Svaret var enkelt två personer. 

THEATRE


PHOTOGRAPHY